ciepło właściwe has changed to bocian.works

how to order?

Żeby stworzyć odpowiednią formę, trzeba uwzględnić skurcz, który towarzyszy powstawaniu ceramiki podczas suszenia i wypalania. W zależności od rodzaju masy i temperatury wypału, może być bardzo różny. W przypadku małego kubka różnice w wielkości nie będą wielkie, więc na etapie wyceny skurcz nie musi być bardzo dokładnie określony. Trzeba go będzie określić na etapie realizacji modelu i form. Gdy mamy do czynienia z większymi obiektami np. wazonem o wysokości 30 cm – już na etapie wyceny należy podać dokładnie skurcz lub po prostu wymiar w formie (przed skurczem).

Skurcz dla danej masy można określić wyznaczając go samemu lub uzyskać te informacje od producenta masy. Nie zalecam czerpać tych informacji ze stron internetowych sklepów dla ceramików, bo mogą zawierać błędy. Bezpieczniejsze są papierowe lub cyfrowe specyfikacje mas publikowane przez ich producenta.

Aby określić skurcz swojej masy zmierz jakiś odcinek np. wysokość kubka, lub odciśnij w płacie gliny widełki suwmiarki ustawionej na 100 mm. Potem wykonaj pomiar po ostatnim wypale, gdy produkt jest gotowy i oblicz skurcz.

WZÓR NA SKURCZ MASY

S = 100% – ( WD / WP ) * 100%

WD – wymiar docelowy

WP – wymiar początkowy

S – skurcz w %

np. WP = 14 cm, WD = 12 cm

S = 100% – (12 cm / 14 cm) * 100%

S = 100% – 0,857 * 100%

S = 100% – 85,7%

S = 14,3%

WZÓR NA WYMIAR PRZED SKURCZEM

WP = (100% x WD) / (100% – S)

WD – wymiar docelowy

WP – wymiar początkowy

S – skurcz w %

np. WD = 15 cm, S = 13%

WP = (100% x 15 cm) / (100% – 13%)

WP = 1500 % cm / 87 % 

WP = 17,24 cm

Sprawdzamy:

Naczynie w formie miało 17,24 cm. Skurczyło się 13%. A więc:

17,24 cm * 13% = 2,24 cm

17,24 cm – 2,24 cm = 15 cm